NHÀ MẪU KDT PHÚ MỸ

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công, nhà vệ sinh và hố pit

Địa điểm: Khu đô thị Phú Mỹ, Thành phố Quảng Ngãi.

Năm hoàn thành: 2022

HINH ẢNH DỰ ÁN

Hình 01: Hiện trạng công trình

Hình 02: Chống thấm lớp lót cho sàn mái

Hình 03: Chống thấm lớp lót cho sàn mái

Hình 04: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn

Hình 05: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn

Hình 06: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn

Hình 07: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn

Hình 08: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn

Hình 09: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 10: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 11: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 12: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 13: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 14: Lăn chống thấm hoàn thiện cho sàn sân thượng

Hình 15: Ngâm kiểm tra

Hình 16: Đặt mạch ngừng tầng hầm

Hình 17: Đặt mạch ngừng tầng hầm

Hình 18: Chống thấm nhà vệ sinh

Hình 19: Chống thấm nhà vệ sinh

Hình 20: Chống thấm nhà vệ sinh

0914 373 218