BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN – MỘ ĐỨC

ĐVTC TG: Công Ty Cp Kiến Trúc Và Xây Dựng Lyarch

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công và nhà vệ sinh

Địa điểm :  Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian:  Năm 2021

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Hình 01: Hiện trạng đang thi công

Hình 02: Hiện trạng sàn mái

Hình 03: Đục dọn vệ sinh sàn mái

Hình 04: Chống thấm chân tường gia cố lưới

Hình 05: Chống thấm sàn

Hình 06: Chống thấm sàn

Hình 07: Chống thấm hoàn thiện

Hình 08: Chống thấm hoàn thiện

Hình 09: Test nước 24h

0914 373 218