THẤM DINH THỰ – NGỌC BẢO VIÊN

Chủ đầu tư: Chú Tiến.

Địa điểm : KDT Ngọc Bảo Viên, TP Quảng Ngãi.

Thời gian: Năm 2022

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Hình 01: Mặt tiền

Hình 02: Mặt tiền

Hình 03: Chống thấm lưa mái

Hình 04: Chống thấm lưa mái

Hình 05: Chống thấm lưa mái

Hình 06: Chống thấm lưa mái

Hình 07: Chống thấm lưa mái

Hình 08: Chống thấm lưa mái

Hình 09: Chống thấm lưa mái

Hình 10: Chống thấm hoàn thiện & rải cát

0914 373 218