KHẮC PHỤC CHỐNG THẤM DỊNH THỰ CỔ ĐIỂN

Công trình: DINH THỰ CỔ ĐIỂN

Đơn vị chống thấm: CTY TNHH TM XD LỘC DUY

Hạng mục: Chống thấm sàn

Địa điểm xây dựng:  Ngọc Bảo Viên, thành phố Quảng Ngãi

Năm hoàn thành: 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG

Hình 01: Mặt tiền

Hình 02: Mặt tiền

Hình 03: Chống thấm lưa mái

Hình 04: Chống thấm lưa mái

Hình 05: Chống thấm lưa mái

Hình 06: Chống thấm lưa mái

Hình 07: Chống thấm lưa mái

Hình 08: Chống thấm lưa mái

Hình 09: Chống thấm lưa mái

Hình 10: Chống thấm hoàn thiện & rải cát

0914 373 218