CÔNG TRÌNH: A. VŨ HOUSE

ĐVTC TG: CTY KIẾN TRÚC XÂY DỰNG PHÚ GIA KHANG

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công, nhà vệ sinh và hồ cá Koi

Địa điểm :  Nguyễn Du. Tp Quảng Ngãi

Thời gian: Năm 2020

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Hình 01: Hiện trạng phần thô

Hình 02: Chống thấm sàn mái

 

Hình 03: Công tác chống thấm lớp lót sàn mái

Hình 04: Công tác chống thấm lớp hoàn thiện

Hình 05: Fill hộp gen nhà vệ sinh

Hình 06: Test nước nhà vệ sinh

Hình 07: Chống thấm hồ cá koi

Hình 8: Chống thấm hồ cá koi

Hình 9: Chống thấm hoàn thiện hồ cá koi

Hình 10: Tập thể ace Mừng Tân Gia

 

 

0914 373 218