CÔNG TRÌNH: AD HOUSE

ĐVTC TG: CTY TNHH MTV LE VA

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công, nhà vệ sinh và hồ cá Koi

Địa điểm xây dựng:  Đường Lê Hữu Trác. Tp Quảng Ngãi

Thời gian: Năm 2020

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

fffff

Hình 01: Hiện trạng phần thô

Hình 02: Tiến hành dọn vệ sinh thô

 Hình 03: Công đoạn mài sàn tạo nhám

 Hình 04: Lăn chống thấm gia cố lưới chân tường

 Hình 05: Lăn hoàn thiện sàn mái

 Hình 06: Dọn vệ sinh sàn âm ban công

 Hình 07: Lăn chống thấm hoàn thiện

 Hình 08: Lăn chống thấm hoàn thiện

 Hình 09: Lăn chống thấm hoàn thiện

 Hình 10: Lăn chống thấm hoàn thiện

Hình 11: Mừng Tân Gia

0914 373 218