BIỆT THỰ VƯỜN – QUẢNG PHÚ

Chủ Đầu Tư: ANH TRIỆU

Hạng mục: Chống thấm sê nô, ban công, nhà vệ sinh và hồ bơi.

Địa điểm xây dựng:  Quảng Phú – Tp. Quảng Ngãi.

Thời gian: Năm 2020

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Hình 01: Công tác thi công mạch ngừng Waterstop

Hình 02: Công tác thi công mạch ngừng Waterstop

Hình 03: Công tác vệ sinh thô

Hình 04: Công tác đục tỉa và mài sàn

Hình 05: Công tác lăn chống thấm

Hình 06: Công tác lăn, dặm vá những lỗ mọt

  Hình 07: Công tác lăn chống thấm hoàn thiện

  Hình 08: Công tác test nước

Hình 09: Công tác test nước

Hình 10: Bàn giao bể bơi

0914 373 218