CÔNG TRÌNH: DD HOUSE

ĐVTC TG: Công Ty TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG LONG GIA PHÁT

Hạng mục: Chống thấm sàn mái

Địa điểm xây dựng:  Xã Nghĩa Dõng. Tp Quảng Ngãi

Thời gian: Năm 2021

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Hình 01: 3D Mặt tiền

Hình 02: Hiện trạng mặt bằng

Hình 03: Vệ sinh thô

Hình 04: Trám trét mặt bằng

Hình 05: Mài sàn tạo nhám

Hình 06: Lăn chống thấm chân tường gia cố lưới

Hình 07: Lăn lớp chống thấm thứ nhất

Hình 08: Lăn lớp chống thấm thứ nhất

 

Hình 09: Lăn lớp chống thấm thứ hai

Hình 10: Lăn lớp chống thấm thứ hai

Hình 11: Lăn lớp chống thấm hoàn thiện

Hình 12: Hoàn thiện, test nước

0914 373 218