BIỆT THƯ 5 TẦNG HIỆN ĐẠI

ĐVTC TG: Công Ty Cp Kiến Trúc Và Xây Dựng Lyarch

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công, nhà vệ sinh và tầng hầm

Địa điểm :  11 Phạm Văn Đồng. Tp Quảng Ngãi

Thời gian: Năm 2021

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

 

Hình 01: Hình ảnh công trình

Hình 02: Vệ sinh mài sàn

Hình 03: Vệ sinh mài sàn

Hình 04: Lăn lớp chống thấm

Hình 05: Hoàn thiện chống thấm mái

Hình 06: Hoàn thiện test nước

Hình 07: Hiện trạng chưa chống thấm

Hình 08: Hiện trạng đã chống thấm

Hình 09: Hoàn thiện test nước

Hình 10: Vệ sinh mài nhám ban công

Hình 11: Trám trét mặt bằng ban công

Hình 12: Lăn chống thấm lớp thứ nhất

Hình 13: Lăn chống thấm hoàn thiện

Hình 14: Hoàn thiện và test nước

0914 373 218