TRUNG TÂM NDTKT VÕ HỒNG SƠN

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sê nô và nhà vệ sinh.

Địa điểm: Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Năm 2022

HÌNH ẢNH DƯ ÁN

0914 373 218