CÔNG TRÌNH: A. DƯƠNG HOUSE

Chủ đầu tư: A. Dương

Hạng mục: Chống thấm sàn mái, sân thượng, ban công và nhà vệ sinh.

Địa điểm: KDC Thạch Bích, Tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian: Năm 2023.

HÌNH ẢNH 3D CÔNG TRÌNH

0914 373 218