BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN – NGỌC BẢO VIÊN

Hạng mục: Chống thấm toàn diện ngôi nhà.

Địa điểm: KDC Ngọc Bảo Viên. Tp Quảng Ngãi.

Thời gian: 2022

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

0914 373 218