BAN QL DA ĐT XD CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI.

Hạng muc: Chống thấm sàn nước, nhà vệ sinh và khe lún.

Địa điểm: 234 Võ Thi Sáu, phường Chánh Lộ. Tp Quảng Ngãi.

Thời gian: Năm 2023

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

0914 373 218